Algemene Voorwaarden

ACG

De Metaalunievoorwaarden zijn onderdeel van elke overeenkomst met ACG Holten B.V. Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden dienen uitdrukkelijk te worden overeengekomen, via deze webshop of op andere wijze.

De Metaalunievoorwaarden zijn hier beschikbaar als PDF bestand: Metaalunievoorwaarden.pdf

Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, vormen opgaven en specificaties met betrekking tot maten, capaciteiten, prestaties of resultaten in afbeeldingen, tekeningen, catalogi, prijscouranten, reclamemateriaal e.d. slechts benaderingen, die ACG niet binden. Dit betekent ook dat eventuele foutieve informatie op de website van ACG niet kan leiden tot enige gebondenheid of aansprakelijkheid van ACG.

Scroll naar top